Chào mừng Anh Chị đến với Vietnam Marketing Festivals
18/6/2022
 
VMF, hội tụ, giới thiệu TOP 100 giải pháp, chiến dịch tiếp thị kinh doanh, brands marketing xuất sắc ở Việt Nam trong 5 năm qua
và các giải pháp, chiến dịch xuất sắc của Châu Á và Thế giới.
Tiêu chí đề cử, bình chọn:
CHIẾN LƯỢC, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO, THỰC THI XUẤT SẮC, HIỆU QUẢ. 
Gia tăng giá trị thương hiệu và sự phát triển bền vững.

Tôn vinh những giá trị sáng tạo, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, góp phần phát triển thị trường, thương hiệu,
thúc đẩy việc chia sẻ, học tập nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành, nghề Marketing Việt Nam.

  1  3  8
Days
:
 
  0  8
Hours
:
 
  0  1
Minutes
:
 
  0  0
Seconds

You missed out!

Ban Tổ chức | Organizers

Hội đồng Chuyên gia | Tổ chức Cộng đồng | Experts council

Đối tác Tổ chức | Bảo trợ | Endorsers

Đối tác Hiệp Hội | Tổ Chức Cộng Đồng | Nội Dung
Associations and Community Organisations | Contents Partners

Đối tác hỗ trợ, đồng hành
Supporting Media and Event Partners 

DMA

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.