Chào mừng Anh Chị đến với Vietnam Marketing Festivals (VMFs)
Since 2022- 2024 (Online) TP.HCM, Việt Nam
 
 
VMF 2024 tiếp tục cập nhật mới, hội tụ, giới thiệu TOP 50 Lễ Hội, Tiếp thị Du lịch, Văn hoá, Điểm đến tiêu biểu các vùng miền của Việt Nam.

Các Festivals, Giải thưởng sáng tạo tiêu biểu chuyên ngành Tiếp thị Kinh doanh của Việt Nam, Châu Á và Thế giới.

Hơn 100 câu chuyện, mô hình, giải pháp, tiếp thị kinh doanh tiêu biểu, hiệu quả của Vietnam Marketing Day 2021-2023 - Nền tảng kết nối trí tuệ, sức mạnh, sự hợp tác của cộng đồng.

Hội Đồng Điều Hành và Truyền Thông | VMFs Executive & Communication Council
Since 2022 - 2024

Lê Trần Trường An
Trần Tuệ Tri
Lê Mai Anh
Tạ Thị Ngọc Thảo
Lê Quỳnh Thư
Nguyễn Thanh Giang
Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc

Đối tác Cộng Đồng | Strategic and Community Partners
Since 2022 - 2024

Hội Đồng Chuyên Gia và Nhà Tiếp thị Trẻ Đồng hành
Experts Council and Supporting Partners

Trần Khôi Nguyên

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.