Chào mừng Anh Chị đến với Vietnam Marketing Festivals (VMF) 
Thứ Sáu, ngày 09/12/2022 ( Hibrid event )
Địa điểm: Ks Grand Saigon 
Số 8, đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam 
 
VMF hội tụ, giới thiệu TOP 50 Lễ Hội, Tiếp thị Du lịch, Văn hoá, Điểm đến của Việt Nam.
Các Festivals, Giải thưởng sáng tạo tiêu biểu chuyên ngành Truyền thông, Tiếp thị của Việt Nam, Châu Á và Thế giới.
Hơn 100 câu chuyện, mô hình, giải pháp, tiếp thị kinh doanh tiêu biểu, hiệu quả.
Là nền tảng kết nối trí tuệ, sức mạnh, sự hợp tác của cộng đồng, 
Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành, nghề Tiếp thị Kinh doanh.

About Vietnam Marketing Festivals:
VMF, a hybrid - virtual summit organized by Vietnam Marketing Association and prominent partners, the community will honor campaigns and projects that showcase impactful marketing, sales, and sustainable development and explore all aspects of business, marketing, innovation, and creativity.
More than 50 supporting partners, marketers, members of the business marketing community, and media outlets in Vietnam will be part of this special and informative online marketing event.
 

Ban Tổ chức | Organizers

Đối tác Chiến lược - Cộng Đồng | Strategic and Community Partners

Đối tác Hỗ trợ Sự kiện | Strategic & Corporate Members 

Hội Đồng Chuyên Gia và Nhà Tiếp thị Trẻ Đồng hành | Experts Council and Supporting Partners

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.