Ban Tổ Chức | Chào Mừng Anh Chị đến với Lễ Hội Tiếp Thị Việt Nam | Welcome to Vietnam Marketing Festivals 2022

Hội Đồng | Đối tác Ngành | Advisory Council | International Experts

Hội Đồng Đề cử - Bình chọn | Experts Council

Hội Đồng các Nhà Truyền thông Tiếp thị Trẻ Đồng hành | Young Marketers - Communicators Council