Đối tác Tổ Chức | Chiến lược - Organisers | Strategic Partners

VMD-Partner_vietkings
VIENKYLUCVIETNAM
HBIC

Đối tác Hỗ trợ Sự kiện | Event Supporting and Corporate Members

HavasGroup
PNJ-Group
IBS logo

Đối tác Đồng hành, Truyền thông | Supporting and Media Partners

VMD-Partner_hanoi

Chủ Đề Ngày Hội | Vietnam Marketing Day activities