Đối tác Tổ Chức | Chiến lược - Organisers | Strategic Partners | Since 2022 - 2024

VMD-Partner_vietkings
VIENKYLUCVIETNAM

Đối tác Hỗ trợ Sự kiện 2022 | Event Supporting and Corporate Members

IBS logo
PNJ-Group
HavasGroup

Đối tác Đồng hành, Truyền thông | Supporting and Media Partners | Since 2022

VMD-Partner_hanoi

Chủ Đề Ngày Hội | Vietnam Marketing Day activities