Đối tác dự án và Đồng hành - Project partners and supporting partners

Hiệp Hội Marketing Việt Nam - Vietnam Marketing Association

 • VMA là thành viên của Liên đoàn Marketing Châu Á từ năm 2015 – Asia Marketing Federation (AMF)
 • Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là đối tác Hội thảo Quốc tế thường niên, cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên ngành kinh doanh, tiếp thị.
 • Viện Quản trị Tiếp thị Việt Nam (VMI) đối tác về đào tạo và nghiên cứu khoa hoc ứng dụng quản trị, tiếp thị.
 • Viện IBS đối tác về đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh, tư vấn quản trị tiếp thị cho SME tại Hà Nội.
 • Nhà Xuất Bản Trẻ là đối tác Thư viện sách chuyên ngành Kinh doanh, Tiếp thị, Quản trị, bán hàng…
 • Suntory PepsiCo Việt Nam là đối tác đồng hành hoạt động và là Corporate Member của VMA
 • Dentsu Việt Nam đối tác dự án Holistic Communications in Digital Age
 • Trí Tri Group và các đối tác chuyên gia quản trị dự án Chiến lược
 • VietnamMarcom đối tác tài trợ, thiết kế website Hội Marketing Việt Nam và quản trị, phát triển dự án Mô hình Kinh doanh Tiếp thị Bền vững cho SME cùng Better You.
 • Báo KInh Doanh và Pháp Luật đối tác truyền thông của VMA
 • CEO Chìa Khóa Thành Công đối tác truyền thông của VMA

 

 • Ngoài ra, VMA là đối tác đồng hành cùng các dự án phi lợi nhuận như CSR Universal, Tiếp Thị Nông Sản Việt, Tiếp thị địa phương của Đại học Tài chánh, Marketing (UFM), các hội thảo, sự kiện chuyên ngành như Mobile Marketing Conference của MMA Việt Nam, cùng nhiều hội nghị và sự kiện chuyên ngành trong nước và quốc tế khác.