*****


* Chương trình Hội Nghị Đối Tác Chiến lược VMA
* Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập
Hội Marketing Việt Nam. 
* Giới thiệu Lễ Hội Vietnam Marketing Festivals (VMF) 2022
Với mục tiêu xây dựng nền tảng, không gian chiến lược của Ngành-Nghề và cộng đồng Marketing Việt Nam nhằm: 
* Giới thiệu, lan toả những chương trình, dự án, giải pháp tiếp thị kinh doanh, bán hàng tiêu biểu của các nhà tiếp thị và doanh nghiệp Việt.
* Hội tụ, tôn vinh những giá trị sáng tạo, đổi mới tiếp thị quảng bá thương hiệu, sản phẩm, văn hoá Việt Nam ra thế giới.

 

* Vietnam Marketing Festivals giới thiệu TOP 50 lễ hội tiêu biểu về tiếp thị du lịch, văn hoá, điểm đến, đầu tư… 
* Vietnam Marketing Day với hơn 100 câu chuyện, giải pháp tiếp thị kinh doanh hiệu quả tầm quốc gia, kết nối Đông Nam Á, Châu Á và thế giới với sự đề cử, đồng hành hỗ trợ của 45 chuyên gia, doanh chủ, nhà tiếp thị trẻ, 50 kênh đối tác truyền thông. Đặc biệt có sự kết nối với Liên Đoàn Marketing (AMF), Lễ Hội New York Festivals, Liên Minh Kỷ Lục thế giới – World Kings, Viet Kings.

The first Vietnam Marketing Festivals 2022, a virtual summit organized by Vietnam Marketing Association and prominent partners, the community will honor campaigns and projects that showcase impactful marketing, sales, and sustainability development and explore all aspects of business, marketing, innovation, and creativity.
More than 50 supporting partners, marketers, members of the business marketing community, and media outlets in Vietnam will be part of this special and more than 100 valuable contents, solutions with rich informative online marketing events.
The Showcases of VMD will feature creative, effective brand stories, solutions, experts sharing, and report presentations featuring all facets of marketing and creative strategies promoting the image of Vietnamese brands and products to the world.