XEM NGHE LẠI Webinar CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG – GÓC NHÌN TỪ CEO VÀ CHUYÊN GIA

Growth Strategy After Covid View from CEO and Expert

[CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG – GÓC NHÌN TỪ CEO VÀ CHUYÊN GIA]
Growth Strategy After Covid View from CEO and Expert

** Webinar này cung cấp cho chúng ta những góc nhìn của CEO và chuyên gia đối với những chiến lược rất quan trọng của Doanh nghiệp trong thời kỳ Hậu Covid này.
** Từ công ty với nghành hàng rất thiết yếu như Saigon Food đến công ty với những sản phẩm rất là “nice to have” như PNJ, họ sẽ chọn những chiến lược gì, góc nhìn của họ ra sao đối với chiến lược Marketing, chiến lược về Kênh phân phối và chiến lược sử dụng Nguồn lực. Và đâu là chia sẻ từ góc nhìn chuyên gia cho vấn đề này. Hãy cùng tham gia với VMA.
** Thời gian: 28/05/2020 từ 4:00PM – 5:00PM
** Link đăng ký hoàn toàn miễn phí: https://bit.ly/2XB57e3