Dẫn dắt quá trình chuyển đổi kỹ thuật số – Một góc nhin về Việt nam

VU THE DU - Managing Partner, BMC và ARC - eVMS 5.0 - VMA

Dẫn dắt quá trình chuyển đổi kỹ thuật số – Một góc nhin về Việt nam

Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyển đổi số là một quá trình không thể đảo ngược. Trong khi nhiều công ty đã bắt tay vào chuyển đổi, những tổ chức khác đang vật lộn để bắt đầu. Mặc dù 87% công ty tin rằng kỹ thuật số sẽ phá vỡ ngành công nghiệp của họ , nhưng chỉ 44% được chuẩn bị đầy đủ cho sự gián đoạn dự kiến ​​do xu hướng kỹ thuật số. Các rào cản của chuyển đổi số có thể kể đến như sự thiếu nhận thức lãnh đạo, mối liên kết giữa các hệ thống quản lý và công nghệ thông tin kế thừa, trong khi sự thiếu hụt nhân tài và văn hóa công ty bảo thủ tạo ra những rào cản đáng kể để cạnh tranh trong bối cảnh kỹ thuật số luôn thay đổi. Bài trình bày về “Dẫn dắt quá trình chuyển đổi kỹ thuật số – Một góc nhin về Việt nam” sẽ giúp các bạn có một góc nhìn toàn cảnh về Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số là gì, tại sao là lúc này và làm thế nào để áp dụng thành công trong doanh nghiệp. Tác giả cũng đề cập đến tham vọng về quá trình kỹ thuật số của Viêtnam, thách thức mà Việt nam phải đương đầu cũng như triển vọng có bước tăng trưởng đột phá từ Chuyển đổi kỹ thuật số.

VU THE DU
Managing Partner, BMC và ARC

Mời anh chị click vào hình để xem tải bài trình bày của diễn giả:

Website Hội nghị e Vietnam Marketing Summit 5.0:  https://conference.vma.org.vn