VMA và Dentsu Việt Nam triển khai dự án: Holistic Communication Approach for Digital Age

Chào mừng các bạn đến với kỷ nguyên kỹ thuật số, nơi mà Cuộc Cách Mạng Khoa Học Công nghệ Marketing 4.0 đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế và mọi thành phần tham gia vào, từ cộng đồng Doanh nghiệp, các Nhà Tiếp thị, Truyền thông đến các Trường, Viện Đào tạo nghề…

Trong một hệ sinh thái truyền thông đang bùng nổ với hàng loạt phương thức và thiết bị truyền thông kỹ thuật số mang tính đột phá, làm thế nào để nắm bắt những xu hướng mới nhất, mang đến cho người dùng trải nghiệm truyền thông tuyệt vời nhất và thúc đẩy nền kinh tế phát triển…là những vấn đề mà bất cứ một doanh nghiệp/ cá nhân nào trong lĩnh vực Tiếp thị, Quảng cáo và Xây dựng Thương hiệu đều hết sức quan tâm.

Xuất phát từ chính nhu cầu đó, Hội Marketing Việt Nam và Dentsu Việt Nam đã cùng hợp tác triển khai dự án Holistic Communication Approach for Digital Age – giúp nghiên cứu, học hỏi, tìm kiếm giải pháp và kết nối nguồn lực giữa các tổ chức, chuyên gia trong ngành công nghiệp Tiếp thị, Quảng cáo, Xây dựng Thương hiệu của Việt Nam và thế giới.

Sự ra đời của dự án Tiếp Cận Bằng Truyền Thông Toàn Diện Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số chỉ là sự góp phần khiêm tốn của chúng tôi trong tiến trình xây dựng, hội nhập và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, cùng với sự chia sẻ và tham gia của cộng đồng chuyên gia, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ là một giải pháp đầy hứa hẹn trong vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giảng viên, sinh viên chuyên ngành các trường đại học và trường nghề; mang đến một tương lai bền vững cho ngành công nghiệp Tiếp thị, Quảng cáo, Xây dựng Thương hiệu của Việt Nam, và đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh ra thế giới.

Hội Marketing Việt Nam & Dentsu Việt Nam.